Máy mài thẳng Bosch 500W GGS 28LC

4.615.000VNĐ

Máy mài thẳng Bosch 500W GGS 5000L

2.003.000VNĐ

Máy thủy bình GOL 26D

4.349.000VNĐ

Máy xịt rửa AQUATAK 125

3.310.000VNĐ

Máy đánh bóng Bosch GPO 950

2.300.000VNĐ

Máy đánh bóng GPO 12CE

3.394.000VNĐ

Máy đo khoảng cách laser GLM 80

3.830.000VNĐ

Máy bào Bosch GHO 6500

1.414.000VNĐ

Máy cắt bê tông GDM 121

1.191.000VNĐ

Máy cắt kim loại Bosch GSC 2.8

9.924.000VNĐ

Máy cắt nhôm GCM 10MX

5.751.000VNĐ