Thước cuộn 3M*16 Tolsen 35002

39.000VNĐ

Thước thủy từ 800mm Tolsen 35105

143.000VNĐ

Bộ thước lá Tolsen 35044

68.000VNĐ

Cưa thẳng mini 10" Stanley STHT20807-8

37.000VNĐ

Máy cân bằng Laser SINCON SL333G

3.885.000VNĐ

Máy Cân Bằng Lazer 5 Tia VAC GT215

1.511.000VNĐ

Máy Cân Bằng Lazer 5 Tia VAC3102 SJ225

2.200.000VNĐ

Máy Cân Bằng Lazer 5 Tia VAC3201 SJG225

3.564.000VNĐ

Máy cân bằng lazer 5 tia VAC3202

2.339.000VNĐ

Máy cân mực Laisai LSG609S

3.500.000VNĐ