Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSB 120 LI

2.234.000VNĐ

Máy khoan động lực dùng pin GSB 180-LI

3.194.000VNĐ

Máy vặn vít dùng pin 6723DW

887.000VNĐ