Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSB 120 LI

2.240.000VNĐ

Máy vặn vít dùng pin 6723DW

751.000VNĐ