Chính sách Đổi Hàng – Trả Hàng
1/ Chính sách đổi hàng: Trong vòng 07 ngày tính từ thời điểm xác nhận chính thức mua sản phẩm từ TMT Home M...
Chính sách Bảo hành – Bảo trì sản phẩm
1/ Chính sách đổi hàng: Trong vòng 07 ngày tính từ thời điểm xác nhận chính thức mua sản phẩm từ TMT Home M...
Cam kết chất lượng sản phẩm chính hãng
1/ Chính sách đổi hàng: Trong vòng 07 ngày tính từ thời điểm xác nhận chính thức mua sản phẩm từ TMT Home M...
Chính sách chăm sóc khách hàng
1/ Chính sách đổi hàng: Trong vòng 07 ngày tính từ thời điểm xác nhận chính thức mua sản phẩm từ TMT Home M...
Chính sách giao hàng Dụng cụ Cầm Tay
& Bảo hộ Lao
1/ Chính sách đổi hàng: Trong vòng 07 ngày tính từ thời điểm xác nhận chính thức mua sản phẩm từ TMT Home M...