Băng keo chống dột BT-330 X’traseal

96.000VNĐ

Băng keo điện Tolsen 38023

11.000VNĐ

Keo apolo A500

36.000VNĐ

Keo dán đa năng XBOND (BE) X’traseal

58.000VNĐ

Keo dán đa năng XBOND PLUS X’traseal

49.000VNĐ

Keo kho lạnh MC-202 (White) X’traseal

46.000VNĐ