Kéo cắt hàng rào tăng đưa 31024

347.000VNĐ

Kéo cắt tôn (công nghiệp) 30030

166.000VNĐ

Kéo cắt tôn thẳng Tolsen 30022

159.000VNĐ

Kéo cắt tôn trái Tolsen 30021

159.000VNĐ

Kéo 30042

112.000VNĐ

Kéo cắt cành Tolsen 31020

116.000VNĐ

Kéo cắt hoa Tolsen 31023

183.000VNĐ

Kéo cắt ống Tolsen 33000

145.000VNĐ

Kéo cắt tôn 30036

151.000VNĐ

Kéo cắt tôn phải Tolsen 30023

159.000VNĐ

Kéo cắt đa năng 30049

116.000VNĐ

Kéo điện tử Tolsen 30043

116.000VNĐ