Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-26DFR

4.039.000VNĐ

Máy khoan bê tông Ken 2826BS

1.248.000VNĐ

Máy khoan betong GBH 2-18 RE

2.328.000VNĐ

Máy khoan betong GBH 2-20 RE

2.848.000VNĐ

Máy khoan betong GBH 2-24 RE

3.163.000VNĐ

Máy khoan betong GBH2 26RE

3.950.000VNĐ

Máy khoan betong GBH2 28DV

4.619.000VNĐ

Máy khoan betong GBH2-24DRE

3.422.000VNĐ

Máy khoan betong GBH2-26DE

3.541.000VNĐ

Máy khoan betong GBH3 28DRE

5.781.000VNĐ

Máy khoan Bosch GBH2 26DRE

3.960.000VNĐ

Máy khoan búa Bosch GBH 2-20 DRE

2.976.000VNĐ