Máy khoan bê tông Ken 2826GB

1.371.000VNĐ

Máy khoan betong GBH 2-18 RE

2.252.000VNĐ

Máy khoan betong GBH 2-20 RE

2.755.000VNĐ

Máy khoan betong GBH 2-24 RE

3.089.000VNĐ

Máy khoan betong GBH2 26RE

3.618.000VNĐ

Máy khoan betong GBH2 28DV

5.062.000VNĐ

Máy khoan betong GBH2-24DRE

3.342.000VNĐ

Máy khoan betong GBH2-26DE

3.637.000VNĐ

Máy khoan betong GBH3 28DRE

5.940.000VNĐ

Máy khoan Bosch GBH2 26DRE

3.867.000VNĐ

Máy khoan Bosch GSH 500

4.466.000VNĐ