Máy khoan bê tông Ken 2826GB

1.371.000VNĐ

Máy khoan betong GBH 2-18 RE

2.260.000VNĐ

Máy khoan betong GBH 2-20 RE

2.764.000VNĐ

Máy khoan betong GBH 2-24 RE

3.091.000VNĐ

Máy khoan betong GBH2 26RE

3.620.000VNĐ

Máy khoan betong GBH2 28DV

4.513.000VNĐ

Máy khoan betong GBH2-24DRE

3.343.000VNĐ

Máy khoan betong GBH2-26DE

3.639.000VNĐ

Máy khoan betong GBH3 28DRE

5.943.000VNĐ

Máy khoan Bosch GBH2 26DRE

3.869.000VNĐ

Máy khoan Bosch GSH 500

4.480.000VNĐ