Máy khoan bê tông Ken 2826GB

1.371.000VNĐ

Máy khoan betong GBH 2-18 RE

2.328.000VNĐ

Máy khoan betong GBH 2-20 RE

2.848.000VNĐ

Máy khoan betong GBH 2-24 RE

3.163.000VNĐ

Máy khoan betong GBH2 26RE

3.950.000VNĐ

Máy khoan betong GBH2 28DV

4.619.000VNĐ

Máy khoan betong GBH2-24DRE

3.422.000VNĐ

Máy khoan betong GBH2-26DE

3.541.000VNĐ

Máy khoan betong GBH3 28DRE

5.781.000VNĐ

Máy khoan Bosch GBH2 26DRE

3.960.000VNĐ

Máy khoan búa 2 tốc độ Makita HP2051

2.461.000VNĐ