Máy khoan Bosch GSB 13 RE (Hộp nhựa-set)

1.826.000VNĐ

Máy khoan Bosch GSB 13 RE Hộp giấy

1.449.000VNĐ

Máy khoan búa HP2050 Makita

2.388.000VNĐ

Máy khoan búa HR2470

3.077.000VNĐ

Máy khoan búa Makita HP1630

1.243.000VNĐ

Máy khoan búa Makita HR2460

2.695.000VNĐ

Máy khoan búa Makita HR2630

3.373.000VNĐ

Máy khoan búa MT605

653.000VNĐ

Máy khoan cầm tay 10mm VAC VA1102

581.000VNĐ

Máy khoan cầm tay 13mm VAC VA1202

729.000VNĐ

Máy khoan Hitachi DH26PC

3.454.000VNĐ

Máy khoan HR2300

2.707.000VNĐ