Kìm tuốt dây Tolsen 6" 160mm 10013

83.000VNĐ

Kìm tuốt dây tự động 38049

206.000VNĐ

Kìm đa năng Tolsen 30046

271.000VNĐ

Kìm điện Tolsen 10000, 10001, 10002

77.000VNĐ