Máy bào Bosch GHO 6500

1.414.000VNĐ

Máy bào chạy điện Maktec MT111

2.544.000VNĐ

Máy bào gỗ DeWalt D26676-B1

2.370.000VNĐ

Máy bào gỗ Stanley STEL630-B1

1.400.000VNĐ

Máy bào Ken 1982

1.155.000VNĐ

Máy bào Makita N1900B

2.896.000VNĐ

Máy bào Maktec MT192

1.160.000VNĐ