Máy bào Bosch GHO 6500

1.468.000VNĐ

Máy bào chạy điện Maktec MT111

2.486.000VNĐ

Máy bào gỗ DeWalt D26676-B1

2.405.000VNĐ

Máy bào gỗ FERM PPM1015P

1.365.000VNĐ

Máy bào gỗ Stanley STEL630-B1

1.421.000VNĐ

Máy bào Ken 1982

1.155.000VNĐ

Máy bào Makita N1900B

3.447.000VNĐ

Máy bào Maktec MT191

1.378.000VNĐ

Máy bào Maktec MT192

1.104.000VNĐ