Máy mài góc Makita 9556HN

1.185.000VNĐ

Máy mài góc Maktec MT963

895.000VNĐ

Máy mài thẳng Bosch 500W GGS 28LC

4.615.000VNĐ

Máy mài thẳng Bosch 500W GGS 5000L

2.003.000VNĐ

Máy cắt đa năng Makita TM3000C

2.444.000VNĐ

Máy cắt đa năng Makita TM3010CX14

3.148.000VNĐ

Máy mài 100mm KEN 9917B

510.000VNĐ

Máy mài 2 đá Makita GB602

2.254.000VNĐ

Máy mài bàn Bosch GBG 35-15 350W

2.355.000VNĐ

Máy mài bàn Bosch GBG 60-20

3.649.000VNĐ

Máy mài góc 2200W Makita GA7060

2.518.000VNĐ

Máy mài góc Black & Decker G650-B1

683.000VNĐ