Máy bắt vít pin DF030DWE

2.761.000VNĐ

Máy bắt vít pin DF031DSYE

2.444.000VNĐ

Máy bắt vít pin TD110DSAE

2.733.000VNĐ

Máy bắt vít pin TD110DSYE

2.306.000VNĐ

Máy bắt vít pin TD110DZ

945.000VNĐ

Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSB 120 LI

2.234.000VNĐ

Máy khoan động lực dùng pin GSB 180-LI

3.194.000VNĐ

Máy siết bu lông 6416 16mm - 350w

1.191.000VNĐ

Máy siết bu lông pin BL6320D 20v - 16mm

2.949.000VNĐ

Máy siết bu lông pin DTW1001RTJ

11.777.000VNĐ

Máy siết bu lông pin DTW1001RTJ

11.777.000VNĐ