khóa đầu kẹp mũi khoan 79180

22.000VNĐ

Khoan sắt hss m2 (công nghiệp) 75040

11.000VNĐ

Đầu khoan chuyển gài Tolsen 79160

92.000VNĐ