khóa đầu kẹp mũi khoan 79180

22.000VNĐ

Khoan sắt hss m2 (công nghiệp) 75040

11.000VNĐ

Đầu khoan chuyển gài Tolsen 79160

92.000VNĐ

Mũi khoan bê tông Inowas 10L Pháp

27.000VNĐ

Mũi khoan bê tông Inowas 7L Pháp

22.000VNĐ

Mũi khoan bê tông Inowas 8L Pháp

25.000VNĐ

Mũi khoan bê tông Inowas Pháp 6L

18.000VNĐ

Mũi khoan gài Inowas 10xL3T

26.000VNĐ

Mũi khoan gài Inowas 12x1T6

22.000VNĐ

Mũi khoan gài Inowas 12x3T

32.000VNĐ

Mũi khoan gài Inowas 14x3T

47.000VNĐ