Bộ 5 mũi đá mài 77110

46.000VNĐ

Mũi đục dẹt HEX 17x280mm

92.000VNĐ

Mũi đục nhọn SDS Plus 22 x 250mm

155.000VNĐ

Đá mài Tolsen 32047

22.000VNĐ