Ống ruột gà HDV D20

126.500VNĐ

Ống ruột gà HDV D25

183.370VNĐ

Ống ruột gà MPE A9020 CM (Ø 20)

219.560VNĐ

Ống ruột gà MPE A9020 CM (Ø 25)

258.060VNĐ

Ống ruột gà MPE A9020 CT (Ø 20)

219.560VNĐ

Ống ruột gà MPE A9020 CT (Ø 25)

258.060VNĐ

Ống ruột gà SINO SP9016CM

209.000VNĐ

Ống ruột gà SINO SP9020CM

255.200VNĐ

Ống ruột gà SINO SP9025CM

287.100VNĐ