Thép cây Việt Nhật CB300-V (Ø 16)

324.300VNĐ

Thép cây Việt Nhật CB300-V (Ø 18)

410.600VNĐ

Thép cây Việt Nhật CB300-V (Ø 20)

507.100VNĐ

Thép cây Việt Nhật CB300-V (Ø 22)

611.400VNĐ

Thép cây Việt Nhật CB300-V (Ø 25)

797.600VNĐ