Tua vít cán mềm 20004

35.000VNĐ

Cục khử từ tua vít 20032

45.000VNĐ

Tua vít cán trong 20017

20.000VNĐ

Vít bộ Truper 2 cây có từ 14199

33.000VNĐ

Vít cách điện 38003

51.000VNĐ

Vít thử điện ngắn Tolsen 38014

18.000VNĐ

Vít thử điện V70670

52.000VNĐ