Máy Cân Bằng Lazer 5 Tia VAC GT215

1.511.000VNĐ

Máy Cân Bằng Lazer 5 Tia VAC3102 SJ225

2.200.000VNĐ

Máy Cân Bằng Lazer 5 Tia VAC3201 SJG225

3.564.000VNĐ

Máy cân bằng lazer 5 tia VAC3202

2.339.000VNĐ

Máy hàn VAC MMA-200A-L2

2.183.000VNĐ

Máy Hàn VAC1101 MMA-200A-X1

2.016.000VNĐ

Máy Hàn VAC1102 IGBT MMA-200A-L1

1.382.000VNĐ

Máy hàn VAC1201 MMA-200A-X2

2.506.000VNĐ

Máy khoan cầm tay 10mm VAC VA1102

581.000VNĐ

Máy khoan cầm tay 13mm VAC VA1202

729.000VNĐ

Máy khoan pin 10mm VA1301

1.823.000VNĐ

Máy khoan rút lõi bê tông VAC - VA1403

13.504.000VNĐ